Bài viết

Tổng kết công tác Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 20/01/2017, tại Hội trường HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Năm 2016, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc chỉ đạo, tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa được tiến hành kịp thời, đúng đối tượng, trở thành động lực nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tư tưởng đạo đức lối sống của nhân dân ổn định; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện cơ bản đúng quy định.

Công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, phát triển. Công tác xã hội hóa được chú trọng đã huy động nguồn lực kinh tế phục vụ cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận làm rõ nguyên nhân một số hạn chế như: Tình trạng đăng ký xây dựng đời sống văn hóa ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; tình trạng vi phạm luật lệ giao thông; công tác tuyên truyền về nội dung phong trào còn chưa quyết liệt; còn nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…; hiện tượng xả rác làm mất vệ sinh môi trường còn xuất hiện tại nhiều nơi; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế…

 

Đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của Ban Chỉ đạo trong việc tham gia các cuộc họp và thực hiện công tác báo cáo. Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc tuyên dương gia đình văn hóa nhân ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hàng năm; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội; tăng cường kiểm tra đôn đốc phong trào ở cơ sở; chấm điểm, bình xét gia đình văn hóa bảo đảm công khai, dân chủ, không chạy theo hình thức...

Nhằm biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể trong  năm 2016, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2016./.

 

Tin/ảnh Hoàng Vỹ

Additional information