Bài viết

UBND huyện Krông Búk tổng kết thực hiện nhiệm năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 12/01/2017, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; tham dự Hội nghị có Đại diện TT.Huyện ủy, TT. HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: BCH Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Krông Búk; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các nội dung như: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 và triển khai văn bản điều hành Ngân sách nhà nước năm 2017; đồng thời phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện  năm 2017.

Theo báo cáo tại Hội nghị năm 2016, huyện nhà triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong bối cảnh vẫn còn những khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế thế giới; tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường đã tác động lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của huyện. Chính vì vậy, một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra;  tình trạng lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm đất quy hoạch để xây dựng công trình và trồng hoa màu vẫn còn xảy ra ở một số xã; công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Khu Trung tâm huyện và Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; tình hình an ninh, chính trị vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp,… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Văn Mỹ- Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Bước vào năm 2017, là năm thứ hai triển khai Kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ 2016-2020, trong tình hình bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất lợi, ảnh hưởng đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu; nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Búk sẽ phải tiếp tục vượt qua. Tất cả những yếu tố bất lợi trên, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị của huyện phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện giao trong năm 2017.

 

Ông Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về giao nhiệm vụ năm 2017, chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tích cực triển khai công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý và khai thác hiệu quả nguồn thu, tập trung công tác thu hồi nợ thuế, kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện trốn thuế, chiếm dụng thuế của Nhà nước. Phấn đấu thu Ngân sách trong Quý I đạt 30% kế hoạch.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, phát triển thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với thị trường và phát triển bền vững. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.500 tấn; Sản lượng cà phê đạt 42.000 tấn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đất lâm nghiệp. Tiếp tục triển khai phương án trồng lại rừng trên các diện tích đã bị chặt phá, lấn, chiếm và trên các đồi núi trọc.Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 6.0% (tính cả cây cao su).

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; tiến hành đo đạc, trích lục bản đồ giải thửa các khu vực chưa được đo đạc; phấn đấu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 1.200 ha diện tích đất cần cấp.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng công tác bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải, chất thải.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng bỏ học trong một số bộ phận học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.Đẩy mạnh thực hiện công tác kiên cố hóa trường, lớp học; Phấn đấu duy trì, giữ vững đạt chuẩn phổ cập THCS 07 xã; xây dựng và đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia 02 trường.

Nâng cao chất lượng và cải thiện các dịch vụ y tế; tuyên truyền và giám sát tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 17%; duy trì 07/07 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của huyện. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong các dịp Lễ, Tết. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu năm 2017 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá: 11.050 hộ; số thôn, buôn đạt danh hiệu thôn, buôn văn hoá 70 thôn, buôn; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách có công; tăng cường vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.Tăng cường công tác rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng hợp các nhu cầu cần hỗ trợ, nhằm đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp tại cộng đồng. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm trên 2 – 2,5%.

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong các dịp lễ và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại các xã trọng điểm.

Tập trung củng cố và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện theo hướng nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng và độ tin cậy; củng cố kiện toàn lực lượng dự bị động viên toàn huyện. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh giao đạt 100%, xây dựng các xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh. Tổ chức Diễn tập cơ chế phòng thủ theo Nghị quyết số: 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với 02 xã trên địa bàn huyện.

 Tiếp tục triển khai chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực.Phấn đấu tỷ lệ điều tra làm rõ số vụ hình sự trên 85%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kiên quyết đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí từ 5-10%.

 

Tin/ảnh Lê Minh Sơn

Additional information

backlink paneli Deutsche Pornokostenlose Pornoreallifecam pornkostenlose pornosVideo Pornoporn gifkostenlose pornosSexo GratisGratis Sexfilmedeutscher pornos hacklink hacklink al hacklink panel astekbet Replika Saat Marijuana Blows https://weedtobuy.com sex videos for kids porn videos and sex videos High Weed Med Shop Buy Weed Online Rolex Saat jigolo ajansi jigolo uyelik jigolo olmak istiyorum jigolo sitesi jigolo kayitlari jigolo ajans restbet istanbul escort www.marijuanaplaces.com elektronik sigara film izle www.otohocasi.com acilkredilazim.net para ve yatirim yenikadinmodasi full hd film izle cami halısı gabile sohbet www.porngooo.com kıbrıs escort https://weedfellow.com megabuddispensary.com https://marijuanablows.com www.purecannastore.com https://theweedlink.com www.dispensaryteam.com https://www.teaco.com.tr Wise Danışmanlık https://teamgarage.com www.marijuanaplaces.com buy marijuana from weed fellow romabet romabet romabet bursa escort bayan pubg mobil hile ko-cuce ko cuce ko cuce ko cuce casino siteleri darkko bedava bahis buy Instagram followers online dispensary buy weed online canada online dispensary mail order marijuana online dispensary buy weed online best online dispensary online dispensary https://onlinedispensary.co paykwik banko kuponlar Marmaris Escort black snake super set

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet