Bài viết

Mẫu bằng công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, tỉnh

Nguồn daklak.gov.vn- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh.

 

Mẫu bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đối tượng cấp bằng công nhận là huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về hình thức bằng công nhận, chính giữa phía trên là Quốc huy Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đường diềm, bên ngoài đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn.

Dòng thứ nhất bằng công nhận viết Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

Dòng thứ hai viết tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

Dòng thứ ba, thứ tư ghi tách làm 2 dòng “THỦ TƯỚNG” và “CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 26 cho dòng trên và cỡ chữ 20 cho dòng dưới, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

Dòng thứ năm viết “CÔNG NHẬN”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 24, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

Dòng thứ sáu ghi tên HUYỆN, THỊ XÃ, TỈNH, THÀNH PHỐ; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ đứng đậm, màu đen.

Dòng thứ bảy viết “ Đạt chuẩn Nông thôn mới năm…” (đối với huyện);  “ Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm…” (Đối với thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương)). Chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

Phía dưới bên phải in hai dòng chữ: “Hà Nội, ngày….tháng….năm….”; chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; “THỦ TƯỚNG”;  chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

Phía dưới bên trái in hai dòng chữ: “Quyết định số ………./QĐ-TTg”; “Ngày….tháng….năm….”. Ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; chữ của hai dòng in thường; phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

Bằng được in trên giấy trắng định lượng 150-250 gram/m2; kích thước dài 420mm, rộng 297mm, đường trang trí hoa văn dài 360mm, rộng 237 mm; đối với Bằng công nhận cấp huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh), hình nền sử dụng họa tiết vân mây, chính giữa là hình cánh sen cách điệu, viền xanh, khung đỏ vàng; đối với Bằng công nhận cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương), hình nền sử dụng họa tiết vân mây, viền và khung đỏ đậm.

Additional information