Bài viết

Uỷ ban nhân dân xã Chư Kbô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 21/6/2016, Uỷ ban nhân dân xã Chư Kbô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                   

Ông Nguyễn Chính Việt – Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Chứ Kbô đã thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, nhà nước và sự nỗ lực của các ban, nghành, đoàn thể của xã. Hội nghị là dịp để đánh giá những mặt đã làm được và những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Toàn xã có 09 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bầu là 7992/7992 cử tri, tỷ lệ đạt 100%; Toàn xã 59 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Chứ Kbô, nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả đã bầu được 33 đại biểu (khuyết 01 đại biểu, đạt 97% tỷ lệ đại biểu trúng cử).Trong đó tỷ lệ cơ cấu: Nữ: 08 đại biểu, tỷ lệ 24,2%; Trẻ tuổi: 05 đại biểu, tỷ lệ 15,1%; Ngoài Đảng: 09 đại biểu, tỷ lệ 27,2%; Tái cử: 09 đại biểu, tỷ lệ 27,2%; Dân tộc thiểu số: 02 đại biểu, tỷ lệ 6,06%.

Với kết quả bầu cử như trên, 33 đại biểu trúng cử HĐND xã sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình để xây dựng xã Chứ Kbô phát triển ngày một vững mạnh.

Cũng tại hội Hội nghị, UBND xã đã biểu dương, khen thưởng đối với 04 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tin/ ảnh Phạm Quỳnh

Additional information