Bài viết

Dự thảo quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ ĐH

Dự thảo quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ ĐH

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ ĐH.

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH), bao gồm: Tuyển sinh; tổ chức và quản lý đào tạo; tổ chức thực hiện trong đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

Quy chế áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học (bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng), học viện được giao nhiệm vụ hoặc được phép đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học; các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

Cơ sở đào tạo được tuyển sinh, đào tạo đại học theo hình thức VLVH những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo đại học chính quy và được tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Các quy định của cơ sở đào tạo về phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh trong năm và địa điểm tổ chức tuyển sinh phải được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của cơ sở đào tạo trước kỳ tuyển sinh 3 tháng.

Kế hoạch đào tạo được xây dựng phù hợp với việc tổ chức đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học.

Có đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đạt chuẩn và đồng bộ về cơ cấu; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng thời đào tạo chính quy và đào tạo theo hình thức VLVH.

Đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học. Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo không trái với Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT và các quy định tại Quy chế này.

Phương thức tuyển sinh vừa làm vừa học gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo và được công bố công khai trước khi tuyển sinh.

Additional information