Bài viết

Trường THCS có tối đa 2 phó hiệu trưởng

Trường THCS có tối đa 2 phó hiệu trưởng

GD&TĐ - Dự thảo quy định định mức số lượng người làm việc trong trường THCS theo thông tư liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, trường THCS có 1 hiệu trường và tối đa 2 phó hiệu trưởng.

Theo đó, đối với trung du, đồng bằng, đô thị: Trường có từ 28 lớp trở lên thì được bố trí 2 phó hiệu trưởng; Trường có từ 27 lớp trở xuống thì được bố trí 1 phó hiệu trưởng;

Đối với miền núi và hải đảo: Trường có từ 19 lớp trở lên thì được bố trí 2 phó hiệu trưởng; Trường có từ 18 lớp trở xuống thì được bố trí 1 phó hiệu trưởng.

Về giáo viên, được bố trí tối đa 1,9 giáo viên trên một lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện được bố trí định mức tối đa 2,4 giáo viên trên một lớp;

Ở những trường THCS do thiếu phòng học nên có những lớp phải bố trí số lượng học sinh vượt định mức so với quy định thì đối với những lớp có số lượng học sinh nhiều gấp 1,5 lần trở lên so với định mức số lượng học sinh đã quy định, nhà trường có thể ký hợp đồng thêm giáo viên để có tối đa 2,25 giáo viên trên một lớp;

Mỗi trường được bố trí 1 giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Nhân sự thư viện, thiết bị, kỹ thuật công nghệ thông tin: Trường có từ 28 lớp trở lên thì được bố trí tối đa không quá 4;

Trường có từ 27 lớp trở xuống thì được bố trí tối đa không quá 3 người.

Văn thư, kế toán, y tế và thủ quỹ : Trường có từ 28 lớp trở lên thì được bố trí tối đa 3 người; trường có từ 27 lớp trở xuống thì được bố trí tối đa 2 người.

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện được bố trí tối đa không quá 04 người.

Giáo vụ: Mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường phổ thông dành cho người tàn tật, khuyết tật được bố trí 2 người.

Additional information