Bài viết

Hội nghị tổng kết cơ sở vật chất trường học năm học 2015-2016 và Kế hoạch xây dựng, sửa chữa trường học năm học 2016-2017

Chiều ngày 27/8/2015, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết cơ sở vật chất trường học năm học 2015-2016 và triển khai Kế hoạch xây dựng, sửa chữa trường học năm học 2016-2017, tham dự Hội nghị có đ/c Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Thường trực hội đồng nhân dân, đại diện các ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các xã, Hiệu trưởng các trường học trực thuộc trên địa huyện.

Quang cảnh Hội nghị

 

Là huyện mới được chia tách còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quan điểm coi Giáo dục & Đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, trong năm học qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây mới phòng học, xây dựng khuôn viên, cải tạo hệ thống chiếu sáng, trang bị bàn ghế học sinh và giáo viên; đồng thời chỉ đạo các xã, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, huy động các nguồn lực tại địa phương để xây dựng các trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu dạy và học ngày càng cao của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường học mặc dù có tăng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng, sữa chữa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đ/c Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đ/c Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện bế mạc Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Lê Ngọc Hà -Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cho các trường học, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

 

Tin/ảnh Hồng Lĩnh

 

 

Additional information