Bài viết

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk

Ngày 06/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk tổ chức Hội thảo để bổ sung, hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk, giai đoạn 1975-2015.

Dự Hội thảo có các đồng chỉ uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng chí Thái Hồng Hà - Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Huyện uỷ; đ/c Hoàng Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Vũ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đ/c Y Mơ Mlô – Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk

 

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk giai đoạn 1975-2015 được nghiên cứu, biên soạn dựa vào các nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương; viết tiếp cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Krông Búk trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1975”. Nội dung cuốn lịch sử trình bày khái quát, hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ bổ sung cả về nội dung và phương pháp trình bày, đồng thời cung cấp thêm những tư liệu liên quan đến Lịch sử Đảng bộ huyện mà cuốn Dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk chưa đề cập tới.

Qua hội thảo, Ban Sưu tầm biên soạn Lịch sử của huyện đã nắm thêm nhiều thông tin quan trọng để bổ sung các dữ liệu, chứng cứ lịch sử vào cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn kịp thời điều chỉnh để cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Krông Búk, giai đoạn 1975-2015 xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin/Ảnh: Y Nhất Kpă

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Additional information