Bài viết

Đề xuất điều chỉnh thời gian đào tạo đại học

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất tại dự thảo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo dự thảo, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

- Giáo dục mầm non: nhà trẻ, mẫu giáo;

- Giáo dục phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- Giáo dục nghề nghiệp: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng;

- Giáo dục bậc cao: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Giáo dục thường xuyên – học tập suốt đời.

Chi tiết của Cơ cấu Khung được đề xuất như hình vẽ sau: 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được đề xuất có một số điều chỉnh so với các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay về giáo dục như:

Giáo dục phổ thông không có thay đổi gì về cấu trúc so với Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi một số điều của Luật giáo dục 2009. Cơ cấu mới đề nghị khẳng định rõ tính phân luồng trong giáo dục THPT thông qua xác định các hướng chuyên sâu cho học sinh THPT là định hướng chungđịnh hướng kỹ thuật/công nghệ, hay định hướng năng khiếu.Học sinh muốn tham gia thị trường lao động sớm có thể theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp của giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không thay đổi về tên các trình độ và phân tầng giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học nhưng có điều chỉnh về thời gian đào tạo trình độ đại học (đề xuất 3-4 năm khác với quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật giáo dục: 4-6 năm) và trình độ tiến sĩ (đề xuất 3-4 năm khác với quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật giáo dục: 2-4 năm). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điều chỉnh này sẽ giúp cho hệ thống giáo dục đại học tiếp cận hơn với chuẩn mực chung của quốc tế trong tổ chức đào tạo đại học và sau đại học.

Bạn đọc có thể xem chi tiết dự thảo này tại đây.

Additional information