Bài viết

Các ban thuộc Huyện ủy

Các ban thuộc Huyện ủy (bao gồm 4 ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy)

a) Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Khắc Thuyên, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

- Phó Trưởng ban:

Đ/c Đàm Đình Oánh 

+ Đ/c Nguyễn Lê Nguyên Dương

b) Ban Tuyên giáo

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Kiên Cường, Ủy viên Thường vụ.

- Phó trưởng ban:

Đ/c Nguyễn Thị Hệ        

Đ/c Nguyễn Thị Hải Lý

c) Ban Dân vận Huyện ủy

- Trưởng Ban: Đ/c Trần Quốc Tuấn , Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ.

- Đ/c Trần Văn Lương - Phó trưởng ban: 

d) Ủy ban kiểm tra

- Chủ nhiệm: Đ/c Lê Trung Cửu, Ủy viên Thường vụ

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Quý - Phó Chủ nhiệm

 

Additional information