Bài viết

Văn phòng Huyện ủy

a) Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

+ Nguyễn Văn Thăng, Chánh Văn phòng 

+ Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Chánh văn phòng 

+ Vũ Văn Tuấn, Phó Chánh văn phòng

b) Một số thành tích tiêu biểu của Văn phòng Huyện ủy trong năm 2009

- Công tác tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ:

Trong năm 2009, Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu Thường trực Huyện uỷ xây dựng chương trình rèn luyện, chương trình làm việc của Ban chấp hành; Quy chế giao ban của Thường trực Huyện uỷ; Nội quy cơ quan; Quy chế làm việc của Văn phòng Huyện uỷ; quán triệt và thực hiện Thông báo số 99 -TB/VP, ngày 14 tháng 8 năm 2009, V/v phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức Văn phòng Huyện uỷ năm 2009 và Nội quy cơ quan cũng như các văn bản báo cáo tuần, tháng, quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng, báo cáo tổng kết năm 2009 và nghị quyết năm 2010 của Đảng bộ huyện.Kết quả tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ: Ban hành 218 văn bản các loại, gồm: 01 nghị quyết; 53 báo cáo; 24 bài phát biểu; 59 công văn; 11 quyết định; 66 thông báo; 03 chỉ thị; 01 kế hoạch.

Sau khi thực hiện việc chia tách huyện theo Nghị định 07 của Chính phủ, Văn phòng Huyện uỷ đã chủ động tham mưu có công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị điều chỉnh các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình để bổ sung xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ huyện năm 2009; tham mưu xin ý kiến các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ huyện về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ Công văn chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan hữu quan chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện; phối hợp với Ban Tổ chức đôn đốc các TCCS Đảng sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 08-KH/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đến năm 2010.

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các TCCS Đảng trực thuộc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tổng hợp phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện; đồng thời đã tổ chức, phục vụ tốt các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện và các cuộc họp, hội nghị quan trọng khác; nhất là công tác tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 của Đảng bộ huyện.

Hiện nay Văn phòng đang tham mưu Thường trực Huyện uỷ về xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIII và các văn bản khác phục Đại hội Đảng khoá XIV.

- Công tác trang bị mua sắm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ của cơ quan:

Trên cơ sở Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức trang bị cơ sở vật chất và mua sắm ban đầu. Trong năm qua, Văn phòng đã kịp tham mưu văn bản tổng hợp dự trù mua sắm mới trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn của cơ quan; kịp thời hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ gói thầu xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà công vụ, nhà bảo vệ, khu vệ sinh cơ quan; lắp đặt ổn áp điện trị giá 45 triệu đồng (công suất 45 KVA). Trang bị lắp đặt bàn ghế, loa máy, phông màn ở phòng họp; mua sắm dụng cụ thể thao (cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền) và vật dụng bếp tập thể.

Làm việc với Văn phòng Tỉnh uỷ và Phòng cơ yếu CNTT Tỉnh uỷ để lắp đặt mạng nội bộ (LAN) của cơ quan Huyện uỷ và tổ chức lớp tập huấn sử dụng mạng thông tin nội bộ cho cán bộ, nhân viên cơ quan Huyện uỷ.

Trang bị vật dụng cho cơ quan Huyện uỷ, Khối Dân vận và các đoàn thể huyện do công ty Quang Anh cung cấp, gồm bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy photo copy…

- Các công tác khác:

Đã tiến hành cấp chế độ phụ cấp cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện quý II + III + IV năm 2009 với tổng kinh phí là 68,286 triệu đồng; thanh toán tiền lương và các chế độ phụ cấp cho cán bộ, nhân viên cơ quan đảm bảo đúng quy định.

Cùng với các Ban Xây dựng Đảng tham gia thi đấu và phục vụ đoàn vận động viên của huyện tại Hội thao khối Đảng (tổ chức tại thị xã Buôn Hồ), kết quả đứng thứ nhì toàn đoàn.

Tổ chức họp xét đánh giá nhân viên hợp đồng lao động của Văn phòng; dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 34 của Ban Bí thư TW; dự tiếp xúc cử tri tại các xã trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng ủy các xã Cư Né, Chứ Kbô, Cư Pơng theo chương trình công tác kiểm tra Văn phòng năm 2009.

Đã chủ động tham mưu Thường trực Huyện uỷ nội dung, chương trình kết nghĩa với đơn vị buôn Ea Dho – xã Cư Pơng - huyện Krông Búk.

Tham mưu phân công cán bộ, nhân viên trực cơ quan vào các ngày lễ 2/9, 24/12, 01/01, thứ 7 và chủ nhật. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật trong cơ quan, bảo mật thông tin tài liệu; bảo quản, giữ gìn tài sản công của cơ quan.

c) Đánh giá chung

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, trong năm qua, Văn phòng Huyện uỷ đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ soạn thảo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2009; kịp thời mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan; tiếp nhận và xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, tham mưu giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác. Thường xuyên theo dõi tổng hợp thông tin và diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tình hình an ninh nông thôn và các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn để tham mưu cho cấp uỷ lãnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng luôn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cơ quan, thực hiện tốt thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng, tham gia đầy đủ các hoạt động do cơ quan tổ chức. Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn và vệ sinh sạch sẽ cơ quan

Additional information