Bài viết

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2014.

Sáng ngày 06/10/2014, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2014.

 

Quang cảnh Hội nghị 

Trong 9 tháng đầu năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, cụ thể như sau: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt 100,2% kế hoạch; vụ Thu Đông đang được tích cực chỉ đạo triển khai tính đến ngày 11/9/2014 là 821,9/820 ha đạt 100,2% kế hoạch; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đang được tăng cường chỉ đạo; thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 được 44,822 tỷ đồng, đạt 52,06% kế hoạch tỉnh, đạt 49,8% kế hoạch HĐND huyện. Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện đảm bảo từ việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai đầu tư xây dựng.Trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung công tác sửa chữa các công trình trường học trên địa bàn, cơ bản đáp ứng kịp thời nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới 2014-2015. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm, chú trọng, hoạt động Văn hóa-Thông tin, thể dục thể thao; Truyền thanh- Truyền hình được thực hiện đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương; công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác tuyển quân năm 2014 đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư một số công trình còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện còn chậm, đặc biệt là các công trình tại Khu trung tâm huyện và Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện; tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất quy hoạch để trồng tỉa hoa màu, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra; công tác thu ngân sách một số xã chưa đạt so với kế hoạch đề ra; tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là an ninh nông thôn.

Phát biểu kết luận Hội nghị Ông Vũ Văn Mỹ- Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã cần tập trung rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng trong 9 tháng đầu năm 2014 liên quan đến lĩnh vực ngành, đơn vị mình quản lý để đề ra các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyên giao trong năm 2014, trong đó cần chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị 

 

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đền bù, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, đặc biệt là các công trình tại Khu trung tâm huyện và Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là các xã đạt thấp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ công tác tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện tại khu trung tâm huyện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý và bảo vệ rừng; kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất quy hoạch để trồng hoa màu, làm nhà trái phép tại các xã Cư Né, Pơng Drang và Chứ Kbô. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bản đảm bảo kế hoạch đề ra; tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ quy hoạch khu trung tâm huyện và các quy hoạch tại các xã; tập trung công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, đặc biệt là khu Trung tâm huyện.

 

Tin/ảnh Hồng Lĩnh

Additional information